Regulamin


Regulamin


§1

Zasady użytkowników z kontem VIP

1. Ranga ViP to konta PREMIUM na naszym serwerze. Każdy gracz ma prawo je zakupić i żaden gracz nie jest do tego zmuszany.

2. Za kupno konta premium gracz dostaje specjalne przywileje i komendy które ułatwią mu grę na serwerze.

3. PREMIUM może przekazywac/udostępniać własne przedmioty innym graczom, nie jest to zabronione. PREMIUM nie będzie działał na szkodę serwera oraz innych graczy.

5. Konta PREMIUM działają na okres 30 dni. Po tym czasie automatycznie są wyłączane.

6. W przypadku naruszenia powyższego regulaminu użytkownik może utracić status PREMIUM.

7. Koszt usługi jest jednorazowy. Nie ma możliwości zrezygnowania z usługi po jej zamówieniu.

§2

Obowiązki

1.Każdy kto widzi osobę łamiącą/nadużywającą regulamin ma obowiązek zgłoszenia tego w skardze na serwerze discord lub pisząc do członka administracji w trakcie gry.

2.Każdy gracz wiedzący o istnieniu błędu gry/pluginu ma obowiązek zgłosić to natychmiast do członka administracji w grze lub na serwerze discord, ZAWSZE poprzez chat prywatny (komenda /msg w grze lub prywatna wiadomość na discord),

3.Każdy gracz ma obowiązek wykonywać polecenia administracji,

4.Obowiązkiem każdego jest przestrzeganie regulaminu.

§2 cz.1 Regulamin gry.

1.Na serwerze jeden gracz może zająć 15 chunków, lecz administracja zastrzega sobie prawo do usuwania działki, jesli łamie regulamin lub ingerowania w nią,

2.Zakaz przeklinania oraz ubliżania innym graczom,

3.Zakaz spamowania,

4.Zakaz reklamowania innych serwerów (przykładowo, podawanie adresów IP, nazw itp.),

5.Nie popieramy griefowania/kradzieży,

6.Zakaz używania cheatów na serwerze,

7.Zakaz wykorzystywania bugów gry,

8.Handel z graczami odbywa się na własne ryzyko,

9.Zakaz tworzenia home[-ów] na terenie działek innych graczy, bez ich wcześniejszego pozwolenia,

10.Przebywanie na działce pomimo upomnień jej właściciela lub dodanych do niej osób, będzie karane,

11.Zakaz teleportowania innych graczy w niebezpieczne miejsca (tj. otchłań, lawa itd.)

12.Zakazane są: nękanie innych graczy oraz groźby nie związane z grą,

13.Zakaz pisania nagminnych próśb do administracji o itemy, teleportacje do innych graczy itd.,

14.Zakaz nadużywania dużych liter (Caps Lock),

15.Zakaz podawania się za członka administracji serwera oraz powoływania się na znajomości przez nieuprawnionych graczy,

16.Zawracanie gitary administracji bezsensownymi sprawami będzie karane,

17.Na serwerze obowiązuje system ostrzeżeń [kicki],

18.Po otrzymaniu ostatniego [trzeciego] ostrzeżenia ich liczba zeruje się,

19.Liczba ostrzeżeń ulega całkowitej redukcji po upływie doby [24 godzin].

20.Wszelkie bugowanie się zabrionione, zalicza się do tego bugowanie klockami

21.Wywoływanie kłótni/podsycanie jej będzie karane kickiem

22.Grieefowanie terenu (bezsensowne stawianie klocków itd) będzie karane kickiem a po tym PERMBANEM!

§1 Regulamin ogólny.

1.Każdy Gracz zarejestrowany na serwerze ma obowiązek przestrzegania regulaminów.

2.Każda zarejestrowana, nie łamiąca regulaminu osoba ma prawo do gry na naszym serwerze.

3.Wszystkie błędy gry należy zgłaszać niezwłocznie członkom Administracji.

4.Zabrania się używania modów/programów które w znacznym stopniu ułatwiają rozgrywkę.

5.Administracja ma prawo karać za czyny nie uwzględnione w regulaminie, które działają na szkodę serwera, przykładowo celowe lagowanie serwera farmami powyżej ustalonego limitu

6.Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.

7.Obowiązują ogólnie pojęta zasada dobrego wychowania, ograniczonego zaufania, netykiety i normy socjalne.

8.Administracja nie odpowiada za stracone itemy np. w skutek cofki, błędu, lub działania pluginów (tj. ClearLag), ale jeśli itemy zostały stracone z winy admina i/lub antycheata można złożyć wniosek o zwrot itemów.

9. Bluzganie jest surowo karalne, tymbardziej na administracje

10. Nie flooodujemy!

11. Nie prosimy o żadne rangi!